حذف نه درصد مالیات بر ارزش افزوده

مصاحبه جناب viagrageneriquefr24.com ملک در ارتباط با پیگیری کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در ارتباط با حذف نه درصد مالیات بر ارزش افزوده ترانزیت دریایی به تصویب شورای عالی ترابری کشور رسید که در پایگاه خبری ایران جیب به شرح ذیل منتشر گردید .

IRAN JIB

Leave a response

Your response: