سخنرانی اولین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک ایران

سخنرانی امید ملک در اولین همایش بین المللی حمل و نقل و لجستیک در ۱۵ آبانماه ۱۳۹۶ مطابق فایلی که در ادامه مطلب میباشد تحت عنوان ” اقتصاد حمل و نقل ” توسط ایشان ایراد شد . شما را به دیدن فیلم سخنرانی ایشان در ادامه مطلب دعوت مینماید .

اقتصاد حمل و نقل

https://www.aparat.com/v/e8gS1

Leave a response

Your response: